Home

Ørum Consult - Hans Ørum - mobil +45 61611617 - hans@orumconsult.dk

. Konsulentydelser

. Sparring

. Forretningsplaner

. Markedsplaner

. Markedsføring

. CRM

. Bestyrelsesarbejde

Let's Connect